ระบบบริหารงานบุคคล myWorkflowww จัดการบุคคลากร การเข้างาน เวลาทำงาน การเบิกจ่าย

ระบบบริหารงานบุคคล myWorkflowww จัดการบุคคลากร ตรวจสอบ การเข้างาน เวลาทำงาน การเบิกจ่าย การเข้าพบลูกค้า ในขณะที่ธุรกิจคุณกำลังขยายตัว การปฎิบัติงานมีปริมาณความต้องการมากขึ้น เรื่องบุคคลากรเรื่องสถานที่ทำธุรกิจ การขยายธุรกิจ การลงทุนคุณต้องการการควบคุมที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพ ต้องการกระบวนการอัติโนมัติกับการควบคุมซ้ำๆกัน เช่น การอนุมัติ การปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และการจัดการการเข้างานของบุคคลากร วันลาหยุด
 
 
ระบบนี้ช่วยตอบโจทย์คุณเนื่องจากง่ายในการใช้ ช่วยให้คุณสามารถโฟกัสลูกค้าของคุณได้มากขึ้น ทำงานบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ ปริมาณงานดีขึ้นทันที ความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในมือคุณ มีระบบรายงานข้อมูลภายในเจาะลึกที่ทรงพลัง สามารถถ่ายรูปค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยมือถือ เช่นพนักงานเดินทางไปทำธุรกิจโดยการนั่งแท็กซี่ ก็ถ่ายภาพมิเตอร์แนบมาอนุมัติค่าใช้จ่ายได้ ใช้งานได้บนอุปกรณ์อัจฉริยะเช่น ไอโฟน แอนดรอยด์ แท็บเล็ตจัดการกับงานที่คุณต้องทำ ช่วยให้ธุรกิจคุณง่ายขึ้น ในการบริหารจัดการควบคุมเรื่องหลักๆ ทั้งสามเรื่อง คือ บุคคลากร ค่าใช้จ่าย และเวลา ใช้ได้ทุกระดับในองค์กร สามารถคาดการณ์กระบวนการต่างๆ และควบคุมซ้ำๆ มีฟีเจอร์ไอทีระดับองค์กร ที่เป็นระบบระดับโลก ( World class enterprise IT features) สามารถโฟกัสในธุรกิจหลักของคุณและลูกค้าของคุณ ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ได้ประโยชน์ทันที ใช้ myWorkflow ทุกที่ ทุกเวลา 


Employee management

Reports

สร้างพร้อมปรับแต่งรายงาน ณ เวลาจริง และนำออกเป็น CSV ไฟล์

Generate real-time customized reports and export as CSV files

Directory

ง่ายต่อการค้นหาและเข้าสู่ข้อมูลพนักงาน

Easy search and access to employee information

Punchcard*

แสกนและบันทึก การเข้างานของพนักงานด้วยมือถือ

Scan and record employee attendance with mobile devices

My QR code

ติดตามการเข้างานของพนักงานด้วย QR codes

Attendance tracking with QR codes

Attendance

เรียกดูและบริหารจัดการ บันทึกการเข้างานของพนักงานทั้งหมด

View and manage attendance records for all employees

ที่ดอกจันไว้ มีให้บนมือถือแอนดรอยด์เท่านั้น

*Currently available on Android only

Employee management
บริหารจัดการพนักงาน Employee management

 

Employee Profile
บริหารจัดการโปรไฟล์พนักงาน Employee Profile

 

Attendance Tracking
ติดตามการเข้างาน Attendance Tracking

 

Sample report
ตัวอย่างรายงาน Sample report

 


Time Management

Leave

วันลาถูกคำนวนโดยอัติโนมัติ รวมทั้งวันหยุดราชการ

Leave days are automatically calculated, including country-specific holidays

Business Trip

การออกไปทำงานนอกบริษัท บนการเดินทางที่ได้รับการอนุมัติ ถูกบันทึกลงบนปฎิธินของทีม

Out-of-office employees on approved trips are recorded on team calendar

Time Track

ติดตามบิลค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่เบิกได้ของโครงการ

Track billable hours by project

Overtime

บันทึกและจัดการค่าล่วงเวลาของพนักงาน

Record and manage employee overtime hours

Time Management
การบริหารจัดการเวลา Time Management
Menu Homepage
หน้าเมนู Menu Homepage
Personal Calendar
ปฎิธินส่วนบุคคล Personal Calendar
Team Calendar
ปฎิธินของทีม Team Calendar

 


Expense management

ค่าใช้จ่ายรายวัน Daily Expense

ถ่ายภาพใบเสร็จรับเงินและส่งให้อนุมัติค่าใช้จ่าย

Capture image of receipt on-the-go and submit proof of expense

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Travel Expense

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผูกกับ การเดินทางไปติดต่อธุรกิจ

Travel expenses are tied to corresponding business trips

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล Medical Expense

ส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ทันที

Submit application for medical expenses instantly

การเบิกจ่ายเงินเดือนหรือรายได้ Payroll

มองเห็นได้ชัดเจนและสามารถควบคุม รายจ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

Visibility and control over all personnel-related payments

Expense management
บริหารจัดการค่าใช้จ่าย Expense management

 

Available on iPhone
ใช้ได้บนไอโฟน Available on iPhone

 

Available on Android
ใช้ได้บนแอนดรอยด์ Available on Android
Available on iPad (also available through browser on other tablets)
ใช้ได้บน ไอแพด ( ใช้ได้บนเบราเซอร์ของ แท็บเล็ต )Available on iPad (also available through browser on other tablets)

ติดต่อเพื่อนัดเข้านำเสนอระบบที่สำนักงานของคุณ โทร. 081 573 6943