บริการระบบบริหารงานโครงการ: Clarizen Online Project Management Program and Software

Clarizen Online Project Management Program, Application Software and  Collaboration Tools Cloud Base สำหรับแผนกการตลาด ไอที งานบริการ และ ผู้พัฒนาซอฟแวร์
 

 

Clarizen Online Enterprise Project Management Solutions

เครื่องมือช่วยบริหารงานด้านต่างๆดังต่อไปนี้

 

การบริหารงานโครงการและการวางแผน

 
โครงการทั้งหมดถูกจัดเก็บอยู่ในระบบพร้อมรายละเอียดสำคัญที่จำเป็นต่างๆ วันที่เริ่มต้นการทำงานและเวลาที่แล้วเสร็จ
 

การบริหารงานทรัพยากร

 
สามารถดูอัตรางานที่โหลดในแต่ละบุคคลโดยเห็นเป็นภาพปฎิธินแสดงตารางการทำงานและเวลาที่ใช้ในการทำงาน
 

การบริหารเวลาและงบประมาณ

 
เวลาที่ใช้ไปในแต่ละขั้นตอนการทำงานที่ต้องสัมพันธ์กันกับค่าใช้จ่าย หรือการทำงานให้เสร็จทันเวลาและอยู่ในงบประมาณ

 

Certificate Clarizen Project Management Resource Program
Certificate Clarizen Project Management Resource Program
Certificate Clarizen Project Management Functional Manager Program
Certificate Clarizen Project Management Functional Manager Program

 

ประโยชน์ Project Management Program and Software

 

สำหรับ Project Manager

สำหรับงานก่อสร้าง หรืองานบริการที่เป็นโครงการ  ที่ต้องการอับเดทความคืบหน้าของงานตลอดเวลาและในแต่ละขั้นตอนการทำงานต้องเสร็จทันเวลา อาจมีการเชื่อมต่อของงานด้านต่างๆ เช่นระบบน้ำประปา ระบบไฟ เข้ากับระบบโครงสร้างอาคาร งานบางส่วนที่ไม่เสร็จอาจทำงานอีกส่วนต่อไม่ได้ เช่นเรียกว่าแบบการก่อสร้างไม่เสร็จก็สร้างไม่ได้เพราะเชื่อมกันไปหมด บางงานทำพร้อมกันได้ บางงานทำพร้อมกันไม่ได้ งานไหนต้องทำเร่งด่วน งานไหนไม่เร่งด่วน ระบบบริหารงานโครงการ สำหรับ ผู้บริหารงานโครงการ ( Project Manager) ช่วยคุณได้

– วางแผนการทำงาน  ระบุขั้นตอนการทำงาน มีแม่แบบในการทำงานแต่ละโครงการที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้

– มอบหมายงาน ให้กับผู้ที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน เช่นหัวหน้างานระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโครงสร้างอาคาร สามารถเข้ามาทำงานร่วมกันในระบบได้

– จัดเก็บเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องไว้ในแต่ละขั้นตอนการทำงานในระบบ

– ทำงานร่วมกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างทันเวลา ที่สามารถทำผ่านระบบได้ ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลากับการประชุมที่มากเกินไป ช่วยให้คุณมองไปข้างหน้า วางแผนการทำงานในลำดับขั้นต่อไปได้มากขึ้น

– อับเดทความคืบหน้าของงานในแต่ละส่วนงานและแต่ละขั้นตอน

– ติดตามงานกับผู้ร่วมงานที่มอบหมายงานไปว่าเสร็จถึงไหนแล้วได้ดีกว่าเดิม

– บริหารค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณ

– ประเมิณความคุ้มค่าของโครงการโดยเอารายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย ที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะแอบแฝงอยู่ตรงไหน

– ส่งรายละเอียดความคืบหน้าของงาน ให้ลูกค้าดู ในรูปแบบที่สวยงาม เป็นแผนผังการทำงาน (Road Map) และ กราฟ (Gantt Chart) ซึ่งแสดงความคืบหน้าของงานเทียบกับเวลา

– งานเสร็จเร็วกว่าเดิมหรือทันเวลา ช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทคุณดีขึ้น

ฯลฯ

ประโยชน์  Clarizen สำหรับ IT

IT ที่ให้บริการภายในองค์กร หน้าที่คือตอบสนองความต้องการด้านโครงการด้านไอที (IT Projects) ขององค์กร

– ช่วยในเรื่องของการวางแผนการทำงานร่วมกัน เห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำทั้งหมด ช่วยให้ทราบว่างานที่ทำ ใช้เวลาการทำงานเท่าไหร่ งานไหนควรเป็น ลำดับแรกๆ (First Priority ) งานไหนยังมีเวลาที่ทำได้ ไม่ต้องเร่ง งานไหนจำเป็นต้องเสร็จก่อน มอบหมายงานให้ท่านใดดูแลงานใดและทำเสร็จถึงไหนแล้ว จัดการตามข้อเรียกร้องของผู้ร้องขอได้อย่างไม่มีหลุดและไม่ลืม  ให้งานของคุณเสร็จทันเวลา และไม่พลาดงานที่สำคัญ สำหรับงานที่ต้องจ้างคนภายนอกทำ ยังสามารถติดตามงานได้ว่าเสร็จถึงไหนแล้ว เสร็จตามเวลาหรือไม่ งบประมาณเท่าไหร่ได้เช่นกัน

IT ที่ให้บริการภายนอกองค์กร หน้าที่คือ ขายหรือให้บริการโครงการไอที IT Service Project เขียนระบบ พัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม วางระบบ

–  สามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บนทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ไอแพด ไอโฟน แอนดรอย์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ในการอับเดทความคืบหน้าของการทำงานลงในแต่ละขั้นตอนการทำงาน

– บริหารค่าใช้จ่ายในการทำงานในแต่ละโครงการให้อยู่ในงบ

– บริหารเวลา ที่ใช้ในการทำงานให้งานเสร็จตรงเวลา

– มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของงานที่มอบหมาย

-สำหรับงานที่ต้องจ้างคนภายนอกทำ ยังสามารถติดตามงานได้ว่าเสร็จถึงไหนแล้ว เสร็จตามเวลาหรือไม่ รวมทั้งบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน

– สามารถส่งความคืบหน้าของงาน ให้ลูกค้ารับทราบได้ ด้วยรูปแบบที่สวยงาม เป็นแผนผังการทำงาน (Road Map) และ กราฟ (Gantt Chart) ซึ่งแสดงความคืบหน้าของงานเทียบกับเวลา

ฯลฯ

 

ติดต่อเราเพื่อปรึกษาระบบบริหารงานโครงการสำหรับองค์กรของท่าน
โทร. 0-81573-6933
LINE ID: ecommerce-center.com
Website: www.clarizen.com
Clarizen Thailand Partner: www.crm-c.com