วิธีการเคลม Place ใน Facebook มาสร้างเป็น Fan Page

วิธีการเคลม Place ใน Facebook มาสร้างเป็น Fan Page เมื่อคุณพบว่ามีสถานที่ของธุรกิจคุณอยู่ในเฟสบุ๊คแล้วและต้องการบริหารจัดการสถานที่ดังกล่าว     หาหน้า Place ที่มีอยู่แล้วให้เจอ เลือก Is this your business