เชื่อม Google Map กับ Google Plus Page

เชื่อม Google Map กับ Google Plus Page หลายธุรกิจเวลาสร้าง Google Fan Page ขึ้นมาแต่ไม่ได้สร้างแผนที่ขึ้นมาด้วยทำให้ไม่มีแผนที่อยู่ในระบบของ Google ซึ่งไม่เป็นผลดีแน่ๆ เพราะจะทำให้ธุรกิจคุณไม่สามารถค้นเจอได้ในแผนที่ของกูเกิ้ล อีกทั้งยังเสียโอกาสในการได้ใช้แผนที่ดีๆ ไปแปะในหน้าเว็บให้ลูกค้าเดินทางมายังกิจการได้อย่างถูกต้อง ผมได้รวบรวมวิธีการจากการที่ผมลงมือทำจริงด้วยตัวเองสำหรับคนที่มี Google Fan Page อยู่แล้วแต่ต้องการใส่แผนที่ลงไปด้วย สร้างแผนที่ขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่มี เสร็จแล้ว เข้าที่แก้ไข เลือกการตั้งค่า