Track Google Adword วัด ROI เพื่อดูว่าลูกค้าเข้ามาจากคำค้นหาไหน

Track Google Adword เพื่อดูว่าลูกค้าเข้ามาอย่างไร จากคำค้นหาไหน ใช้อุปกรณ์อะไร คำค้นหาอะไร Ad campaigns ไหน, Ad group อะไร, ชนิดของการคลิ๊ก, Ad Network, Search Partner Network, Ad Click Date, การที่เราติดตามผลของโฆษณาแบบนี้นับเป็นเรื่องดี ที่จะทำให้เราทราบว่าโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพ มากน้อยขนาดไหน นอกจากการติดโค๊ด Conversion เพียงอย่างเดียว การทำงานลักษณะนี้เป็นการใช้เครื่องมือของระบบ CRM ในการจัดเก็บข้อมูล โดยการใส่โค๊ดติดตามในกล่องที่ให้กรอกข้อมูลติดต่อกลับ ซึ่งโค๊ดดังกล่าวจะทำงานกับ Google Adword ในการดึงข้อมูลสำคัญมาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้า...